net uit de oven, nog te glazuren

net uit de oven, nog te glazuren